Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kultura > Vesnice roku

logo2-rgb-pokus.jpg

 

Obec Vrbátky se v letošním roce přihlásila do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, která je vyhlašovaná Spolkem pro obnovu venkova ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.

Soutěž probíhá v krajském a následně celostátním kole. Přihlášené obce jsou hodnoceny v těchto oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

 

 

Obec Vrbátky již splnila první část podmínek pro účast v soutěži. Přihlášku do soutěže Vesnice roku si můžete prohlédnout zde. Nyní již máme za sebou prezentaci před ustanovenou komisí na úrovni krajského kola soutěže.

Prezentace se uskutečnila v úterý 14. června od 8.00 do 10.00.

Pro hodnotící komisi byla připravena projížďka po našich obcích, fotoprezentace a zahradní slavnost. Slavnost se uskutečnila v parku u Domu s pečovatelskou službou ve Vrbátkách.

Obec Vrbátky získala v soutěži Vesnice Olomouckého kraje roku 2016 Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích a postupuje do celostátního kola soutěže.

Hodnotitelská komise navštívila všech dvacet přihlášených obcí od 8. do 16. června. Každá vesnice měla dvě hodiny na to, aby se prezentovala a ukázala to nejlepší. Slavnostní předání všech udělených ocenění proběhne ve vítězné obci Hněvotín v pátek 19. srpna 2016.

 

Zúčastněné obce získaly následující ocenění:

Zlatá stuha je nejvyšším oceněním, kterou získá obec nejlépe se prezentující ve všech hodnocených oblastech - Obec Hněvotín

Modrá stuha za společenský život - Skalka

Bílá stuha za činnost mládeže - Troubky

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Dub nad Moravou

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Bělá pod Pradědem

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - Vrbátky

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova jako ocenění příkladných staveb

 

Cena naděje pro živý venkov

Cena naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý spolkový a společenský život v obci, a to v rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Sdružení místních samospráv ČR je garantem tohoto ocenění.

Myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Cena, kterou obce získávají za spolkový a společenský život, je udělovaná od roku 2009. Je tak jednou z nejmladších cen udělovaných v soutěži Vesnice roku.
Hodnocení je založené na bodování a zároveň na osobním hodnocení jednotlivého člena komise. Oceňují to, jak konkrétní lidé mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem nadšení ovlivňují svým aktivním postojem život v obcích, jak pracují s dětmi, ale i se seniory. Posuzují, jaké podmínky pro takového spolkové a občanské aktivity vytváří vedení obcí.

 

 

Děkujeme všem, kdo naši obec podpořil v soutěži Vesnice roku. Všichni jste byli úžasní a odvedli jste skvělý výkon.

Obec Vrbátky získala krásnou cenu "Naděje pro živý venkov", jde o cenu, která je každoročně udělována za živý spolkový a společenský život v obci.

Pokud se budete chtít podívat na fotografie z prezentace obce či na prezentační video, máte možnost:

Fotogalerie: http://kulturnikomise.rajce.idnes.cz/Vesnice_roku_2016/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FY6zU2grzFw

 

                                                                                                                       kulturní komise obce Vrbátky

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.vrbatky.cz

Registrujte se zde

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Návštěvnost stránek

214966