Drobečková navigace

Úvodní stránka > Školství, Klub přátel školy > Základní škola

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky

Škola je zřízena jako devítitřídní s jedním odloučeným pracovištěm v Dubanech (1., 2. a 3. třída). V budově ve Vrbátkách je 4. – 9. třída. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 160. K výuce slouží 6 kmenových tříd, chemická učebna a počítačová učebna. Prostorný dvůr i přilehlá zahrada je využívaná k praktickému vyučování a přestávkovým i mimoškolním aktivitám. K základní profilaci školy patří výuka dvou cizích jazyků (angličtina, němčina), získání počítačové gramotnosti (textové, tabulkové i grafické dovednosti) a ovládaní psaní všemi deseti na PC. Velmi pestrá je nabídka mimoškolních aktivit.

K historii budovy

Základní škola Zdeny Kaprálové VrbátkyStavba školní budovy byla zahájena slavnostním vysvěcením základního kamene dne 27. dubna 1887. Tento ozdobně profilovaný kámen je osazen v levém rohu budovy, mezi okenní římsou a soklem. 8. srpna téhož roku, to znamená za necelé čtyři měsíce, byla nová škola dokončena a 16. října slavnostně vysvěcena. Po druhé světové válce byla postupně přistavována.

V roce 1970 byla opatřena břízolitovou omítkou, kterou má dodnes. Poslední větší úpravy byly provedeny v roce 1996 v celkovém nákladu 2 815 000 Kč. Na financování se podílela obec Vrbátky, MŠMT ČR, Okresní úřad Prostějov a spisovatelka Zdena Kaprálová.

V současné době připravuje Obecní úřad rekonstrukci školy, která se začala realizovat v roce 2007.

Významným rokem je rok 1995, kdy byla škola pojmenována po rodačce, spisovatelce a mecenášce obce paní Zdeně Kaprálové. Od 1. června 1995 je tedy oficiální název školy „ Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky “.

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky,

odloučené pracoviště Dubany http://www.skolavrbatky.cz

Ve školní budově v Dubanech je umístěna 1., 2. a 3. třída, jako odloučené pracoviště Základní školy Zdeny Kaprálové Vrbátky. Jde vskutku o „komorní“ pracoviště nejnižších tříd. K dispozici mají tři velké třídy o ploše 70 m² a široké chodby. Pro různou mimoškolní činnost je k dispozici perfektně vybavená keramická dílna a logopedické pracoviště s hudebnou. Výuka tělesné výchovy probíhá ve vedlejší sokolovně a na přilehlém hřišti.

K historii budovy

V roce 1926 píše ve školní knize pan řídící učitel Karel Dobeš, že stavba byla vyměřena 8. března 1926 a druhý den se začalo s výkopem základů. Slavnostní otevření nové školy se konalo 19. září 1926.

O rok později byl 11. září 1927 slavnostně odhalen krásný pomník padlých, který zhotovila firma Havlíček a Plíhal z Olomouce, podle návrhu akademického sochaře Pelikána, tvořící malebnou dominantu dubanské školy.

Do roku 1974 sloužila jako dvojtřídní škola, pak byla začleněna a je dodnes, do Základní školy Zdeny Kaprálové Vrbátky.

Školní družina 

Při Základní škole Zdeny Kaprálové Vrbátky je zřízena školní družina, která má kapacitu 25 míst. Je umístěna v západní části dubanské sokolovny a slouží převážně pro žáky 1. – 3. ročníku. Provoz družiny je operativně přizpůsobován požadavkům zaměstnaných rodičů. Kromě vlastních, komfortně vybavených prostor, je dětem k dispozici sokolovna a přilehlé hřiště. V přízemí družiny je výdejna stravy, kde se mohou žáci naobědvat.

Děti spolu s vychovatelkou každoročně připravují dárky pro budoucí prvňáky a nacvičují program na setkání seniorů.

Více na stránkách školy:  http://www.skolavrbatky.cz

zpět na Školství

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.vrbatky.cz

Registrujte se zde

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Návštěvnost stránek

214447