Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Památky a zajímavosti > Památky v našich obcích

Památky v našich obcích 

Naše společné dědictví

Památky zapsané ÚSKP ČR
(Ústřední seznam kulturních památek České republiky)

Farní budova

1.   Nejstarší objekt je farní budova v Dubanech. Původně se připomíná od roku 1369. Základní kámen k současné faře byl položen 17. 6. 1760 pod patronátem ctihodné a zbožné matky představené Agnes Schrenerové z konventu sv. Františka Serfinského, abatyše olomouckého kláštera sv. Kláry, paní Ptení, Čelechovic a Duban, za nadmíru důstojného pána Adolfa Huttera, magistra filozofie a vystudovaného bakaláře sv. teologie, který byl 17. rokem horlivým dubanským farářem. Fara byla k svému účelu používána do října roku 1952. 1. listopadu 1952 se odstěhoval P. Ladislav Suchánek do Tovačova. Toho dne byla také na dobu neurčitou fara předána Československému státu – vojenské správě. Tato ji využívala do 15. 2. 1956, kdy objekt znovu předala k užívání vlastníku tj. ř. k. církvi, zastoupené gen. vikářem a farním úřadem v Olšanech. Od 1. 7. 1956 byl zde ustanoven administrátorem kaplan P. Ladislav Sedláček. Zde působil do 31. 8. 1978. Pak odešel na odpočinek a bydlel dále v Dubanech. Dne 29. 4. 1986 zemřel a byl pohřben na dubanském hřbitově.

Fara je pak prázdná od 1. 9. 1978 po nástupu nového administrátora P. Vojtěcha Ondřeje TJ. Tento vzácný kněz zajišťoval opravy vně i uvnitř kostela od roku 1979–1989. V roe 1990 odešel na Velehrad a zanechal po sobě mnoho díla. Dodnes na něj vzpomínají vděční farníci.

Kostel Narození Panny Marie Dubany reg. č. 5846 – samostatné pojednání (viz. historie Duban).

2.   Kostel Narození Panny Marie Dubany reg. č. 5846 – samostatné pojednání (viz. historie Duban).

3.   U kostela v Dubanech stojí misijní kříž z roku 1842.

U kostela v Dubanech stojí misijní kříž z roku 1842.

Boží muka

4.   Boží muka stojící u družstevní cesty k Olšanům. Jedná se o církevní majetek. Rok pořízení není znám. Železný kříž vyrobil starosta obce pan Fr. Dostál. U této Boží muky byli pochování vojáci, z armády ruského cara Alexandra I. při tažení na Slavkov v roce 1805 a na kapličce byl umístěn pravoslavný kříž.

5.   Kaple sv. Floriána ve Vrbátkách. Kdo tuto kapli stavěl není známo, ale rok pořízení je 1750. Od 8. 2. 1924 je patronem této kaple, a tudíž i správcem, obec Vrbátky. 2. 5. 1999 před svátkem sv. Floriána byla kaple znovu vysvěcena a sloužena mše sv. P. Janem Pachoulkem, provinciálem řádu SDS.

Kaple sv. Floriána ve Vrbátkách

Kaple ve Štětovicích

6.   Kaple ve Štětovicích. Základ byl položen 4. května 1774 a tého ž roku 14. září byla posvěcená při první sloužené mši sv. I zde je od 8. 2. 1924 patronem, a tudíž i správcem, obec Vrbátky.

7.   Socha sv. Jana Nepomuckého v Dubanech (stojí na východní straně kostela) je majetkem obce.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Floriána

8.   Socha sv. Floriána v Dubanech pořízená roku 1871.

9.   Ve Vrbátkách na návsi stojí socha Panny Marie Lurdské, která byla pořízena v roce 1872.

Socha Panny Marie Lurdské

Památky bez registrace

kaplička

1.Malá kaplička, která stojí na rozcestí směrem k Blatci. Posvěcena byla 13. září 1925. Do té doby od roku 1802 stávala kaplička blíže k Vrbátkám, ale při zcelování pozemků musela být zbořena. Poté byla postavena ze sbírky občanů. Zde se loučívali farníci, když odcházeli pěšky na pouť na Sv. Hostýn.

2.U hřbitova je socha sv. Josefa postavená p. Jakubem Stavělem z Duban v roce 1887. Celý objekt se základem byl vzhledem k trvalému silničnímu provozu posunut o metr směrem k trafostanici.

Socha sv. Josefa

kříž na hřbitově

3.Na hřbitově je kříž z roku 1860, postaven nákladem Ignáce Chudoby z Duban. Tento kříž je hoden zrestaurování a vyrovnání. Mírné naklonění způsobeno kořeny bývalé lípy.

4.Další kříž byl přemístěn z „Kabelíkova pole“ z rozcestí polních cest na levou stranu před hřbitov. Zde byl z 9. na 10. ledna 2001 vandalem povalen a zničen. V roce 2006 byl kříž zrestaurován a vrácen na původní místo.

Kříž před hřbitovem

Kříž u

5.Další kříž stojí u „Smičkového“, je z roku 1857.

6.Kříž z roku 1930 „u Kadláčkového“, dar paní Barbory Otá­halové z Duban.

Kříž u

Kříž

7.Na katastru obce Vrbátky jsou dva kříže z roku 1840. První je u „stešek“ směrem na Dubany.

8.   Druhý kříž před kaplí sv. Flo­riana ve Vrbátkách, který byl opraven současně s rekonstrukcí kaple.

 
Kříž

9."U staré pošty“ ve Vrbátkách stojí další kříž z roku 1894 a je zbudovaný nákladem Arnošta a Marie Gregorových z Vrbátek.

10.V katastru obce Štětovice jsou kříže z roku 1849 a to u silnice z Vrbátek do Štětovic

11.a u kaple přímo v obci.

Kříž u silnice z Vrbátek do Štětovic

Kříž směrem na Kralice

12.Na steškách z Vrbátek do Štětovic je další kříž z roku 1889, darovaný Janem Zláma­lem ze Štětovic.

13.Na cestě směrem ke Kralicím je postaven kříž z roku 1879.

Kříž na

  foto: Mgr. Vladimír Dohnal, text: Alena Hudcová

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.vrbatky.cz

Registrujte se zde

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Návštěvnost stránek

255879