Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

3. 6. Tamara

Zítra: Dalibor

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Dětský den v sobotu 3.6.2023 od 15 hod. na dolním hřišti ve Vrbátkách
Dětský den a kácení máje
Malá kopaná FK Vrbátky (5.-6. kolo)
4
Koncert chrámové hudby v neděli 4.6.2023 v 15 hod. v kostele v Dubanech
Koncert chrámové hudby
5
Upozornění občanům
6
Upozornění občanům
7 8 9 10
Svazek obcí Prostějov - venkov vás zve na dětské sportovní hry - hřiště Biskupice
11
Pouť Hanáků na Sv. Hostýn v neděli 11. června 2023
Pouť Hanáků na Sv. Hostýn
12 13 14 15 16 17
Setkání rodáků, občanů a přátel Bystročic a Žerůvek v sobotu 17.06.2023
18
19 20 21 22 23 24
Letní kino s přespávačkou
25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Život v obci > Školství, Klub přátel školy > Základní škola

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Škola je zřízena jako devítitřídní s jedním odloučeným pracovištěm v Dubanech (1., 2. a 3. třída). V budově ve Vrbátkách je 4.-9. třída. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 170.

K základní škole patří i mateřská škola, která má čtyři třídy - dvě ve Vrbátkách a po jedné v Dubanech a Štětovicích. Jedna ze tříd ve Vrbátkách je třída předškoláků, kde se děti během celého roku hravou formou připravují na vstup do školy. 

DSC_3853 kopie.jpg

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky, odloučené pracoviště Dubany

Ve školní budově v Dubanech je umístěna 1., 2. a 3. třída. Jde vskutku o „komorní“ pracoviště nejnižších tříd. K dispozici mají tři velké třídy o ploše 70 m² s hrací  a odpočinkovou zónou v zadní části třídy. Výuka tělesné výchovy probíhá ve vedlejší sokolovně a na přilehlém hřišti, kde mají děti možnost se proběhnout i během přestávek.

V rámci mimoškolní činnosti mohou děti v odpoledních hodinách (v rámci družiny, kdy příchod a odchod na kroužek zajistí paní vychovatelky) navštěvovat množství koužků, jako například: keramiku, angličtinu, šachy, sportovní či dramatický kroužek. 

Významnou pomocí rodičům je doprovod dětí z družiny na autobus a také ráno z autobusu na vyučování. Pokud děti přijedou ráno ještě před začátkem vyučování, mají možnost si pohrát ve školní družině.

Výuka čtení u našich prvňáčků probíhá genetickou metodou, což je metoda, kdy se postupně učí nejprve všechna velká písmena, poté malá písmena a až následně se děti tato písmena učí psát. V první třídě je u hlavních předmětů zavedeno slovní hodnocení. S touto metodou i slovním hodnocením máme několikaleté výborné zkušenosti.

Vrbátky škola.jpg

Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky

Ve Vrbátkách k výuce slouží 6 kmenových tříd, jazyková učebna, knihovna a počítačová učebna. Prostorný dvůr i přilehlá zahrada je využívaná k praktickému vyučování a přestávkovým i mimoškolním aktivitám. O přestávkách mají žáci mimo jiné možnost hrát stolní tenis, šachy či navštívit školní knihovnu.

K základní profilaci školy patří výuka dvou cizích jazyků (angličtina, němčina), získání počítačové gramotnosti (textové, tabulkové i grafické dovednosti) a ovládaní psaní všemi deseti na PC. V této dovednosti se naši žáci pravidelně umísťují na předních místech v soutěžích. V poslední době se daří intenzivněji zapojovat žáky i do dalších vědomostních i sportovních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. 

Velmi pestrá je i nabídka mimoškolních aktivit. Mezi nejoblíbenější zájmové aktivity patří keramický kroužek, který v odpoledních  hodinách navštěvují nejen děti, ale ve večerních hodinách i dospělí zájemci a šachový kroužek, jehož činnost se projevuje v úspěšné reprezentaci školy v šachových turnajích.

Škola se snaží aktivně zapojovat i do kulturního života obce. Spolupracujeme na akci "Ukliďme Česko", pomáháme při prezentaci naší obce v soutěži "Vesnice roku" a každoročně připravujeme kulturní vystoupení ke Dni matek a adventní vystoupení ve Vrbátkách a v Dubanech. Publikum při těchto akcích tvoří běžně 200 až 250 rodičů a příznivců školy.

V plánu obce je do začátku školního roku 2017/2018 vybudovat na pozemku školy moderní prostornou víceúčelovou sportovní halu, která bude využívána nejen žáky školy.

Školní družina 

Při Základní škole Zdeny Kaprálové Vrbátky je zřízena školní družina s kapacitou 60 žáků. Je umístěna ve školní budově a v západní části dubanské sokolovny a slouží převážně pro žáky 1. – 3. ročníku. Provoz družiny je přizpůsobován požadavkům zaměstnaných rodičů. V současné době je provoz družiny ráno od 6.30 hod. do začátku vyučování a od konce vyučování do 16.30 hod. Příchod a odchod dětí z vyučování, na vyučování a do kroužků zajišťuje škola.

Kromě vlastních dobře vybavených prostor je dětem k dispozici sokolovna a přilehlé hřiště. Během pobytu v družině je pro děti zajištěn pitný režim.

Děti spolu s vychovatelkami každoročně připravují dárky pro budoucí prvňáky, nacvičují program na setkání seniorů, požádají sportovní olympiádu a účastní se mnoha soutěží.

Kontakty:

ZŠ Vrbátky
(4. - 9. roč.)
582 382 237
ZŠ Dubany
(1. - 3. roč.)
582 382 239
MŠ Vrbátky 582 382 244, 606 522 831
MŠ Dubany 582 382 239
MŠ Štětovice 721 138 688
Školní jídelna 582 382 244
Školní družina 604 503 853

Pokud vás zajímá více, podívejte se na webové stránky: